Nej till lönekrav – då sa de upp sig

Hälften av distriktssköterskorna i Gislaved har sagt upp sig i protest mot lönenivån och den dåliga arbetsmiljön. Deras krav var en grundlön på 25 000 kronor i månaden, en lönehöjning med minst 6 000 kronor. Arbetsgivaren har erbjudit 500 kronor.

»Då det är svårt att rekrytera distriktssköterskor är vår arbetsbelastning mycket tung. Vi har ofta kopplade områden och är oftast underbemannade. Vi åläggs hela tiden flera arbetsuppgifter, utan att hänsyn tas till bemanning, och vi måste vidareutveckla oss för att möta de krav som 2000-talets vårdtagare kräver. Vi får numera ta ett större ansvar, då det fattas distriktsläkare och BVC-läkare.«

Så står det i ett brev som distriktssköterskorna i Gislaveds primärvårdsområde skickade den 5 september till sin verksamhetschef och till sjukvårdsdirektören i Värnamo. I brevet kräver distriktssköterskorna en grundlön på 25 000 kronor i månaden för en distriktssköterska med 15 års erfarenhet.

Brevet avslutas med: »Tillgodoses inte dessa krav överväger vi att vidta andra åtgärder!«

Någon reaktion från landstinget blev det inte – då. Först i början av december kontaktade arbetsgivaren distriktssköterskorna.
De fick då beskedet att de skulle få 500 kronor extra i månaden eftersom de, enligt arbetsgivaren, låg så mycket lägre än andra.
Inklusive den löneökning de fått i de ordinarie avtalsförhandlingarna skulle det bli en lönehöjning med cirka
2 000 kronor.

Distriktssköterskorna var inte nöjda med beskedet. Deras krav på 25 000 kronor motsvarar 6 000–7 000 kronors lönehöjning. Därför valde hälften av de 19 distriktssköterskorna att säga upp sig bara några dagar efter beskedet om 500 kronors lönehöjning.

– När vi fick 5 september-brevet för kännedom tog vi kontakt med distriktssköterskorna och frågade om de ville ha hjälp från förbundet, men fick då svaret att de ville agera själva. Nu har de valt att säga upp sig och det är deras eget beslut, säger Joakim Edvinsson, Vårdförbundets ordförande i Jönköpings län.

När det här skrivs har det ännu inte kommit någon reaktion på uppsägningarna från arbetsgivaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida