Neonatal intensivvård bäst på stora kliniker

8 december 1997

Det finns skillnader i överlevnad bland för tidigt födda barn, beroende på var de vårdas. En arbetsgrupp har på uppdrag av Socialstyrelsen undersökt kvalitet och säkerhet vid landets kliniker för neonatal intensiv-vård. Utredningen visar att barn med mycket låg födelsevikt i högre grad överlever om de vårdas vid en stor klinik med erfaren personal. En fullt utbyggd neonatalvård bör ha ett underlag av 8 000-10 000 förlossningar per år. Utredningens förslag, som Socialstyrelsen stödjer, är att neonatalvården bör koncentreras till färre enheter.
De förlossningskliniker som finns på sjukhus utan barnmedicinsk klinik måste få klara och liberala riktlinjer för att remittera ”riskmödrar” och nyfödda som är i behov av intensivvård, säger utredarna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida