Neonatal omvårdnad

6 augusti 2001

Författare Lars Wallin (red)
Titel Omvårdnad av det nyfödda barnet
328 sidor
Förlag Studentlitteratur 2001
Cirkapris 465 kronor
ISBN 91-44-01239-X

Barnet och föräldrarna är huvudpersonerna i denna gedigna bok om omvårdnad av det underburna eller sjuka, nyfödda barnet. Att författarna är sjuksköterskor framstår tydligt. Läsaren får praktisk vägledning i alla tänkbara situationer. Författarna för ofta ett resonemang kring den kunskap som finns och de rekommendationer som ges, som exempelvis tröstnappens vara eller inte vara i vården av sjuka eller prematura barn. Även om tyngdpunkten genomgående ligger på omvårdnad, saknas inte annan viktig kunskap. Allt från synen på nyföddhetsvård genom historien till beskrivning av tekniskt avancerad vård och etiska aspekter finns med. Och hela tiden är barnet och barnets behov i centrum.

Författarna, som alla är forskare, är experter inom olika delar av neonatalvård, vilket ger boken både djup och bredd.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida