Neonatal

Neonatal

Familjecentrerad neonatalvård. Karin Jackson och Helena Wigert (red), Studentlitteratur 2013, www.studentlitteratur.se 

30 april 2013

Redaktörerna för boken undervisar i vårdvetenskap på universitetsnivå, och är båda barnsjuksköterskor. De har samlat kunskap och erfarenhet från den familjecentrerade neonatalvården, och samtliga kapitel är skrivna av forskande sjuksköterskor inom området.

Fokus ligger på hur omtumlande det kan bli för de nyblivna föräldrarna om barnet är för tidigt fött eller behöver specialistvård redan från födseln. Det gäller att både hjälpa barnet och stötta familjen till att ta aktiv del i vården, för att skapa den viktiga anknytningen. Föräldrarna bör alltid ses som de primära vårdarna, utom när det gäller vissa medicintekniska åtgärder.

Här beskrivs även FN:s konvention om barns och familjers rättigheter i sådan vård. P S-K

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida