Neurofysiologi

8 januari 2001

Författare Lars-Erik Larsson
Titel Neurofysiologi – en bok om hur hjärnan fungerar.
296 sidor
Förlag Studentlitteratur 2000
Cirkapris 485 kronor
ISBN 91-44-01330-2

Det här är en ny och utvidgad version av en lärobok om neurofysiologi som senast gavs ut 1990. Som författaren säger hinner mycket hända på tio år. Kunskaperna om hjärnan har ökat starkt under det senaste decenniet. Avsnitten om transmittorsubstanser, kognitiva funktioner, minne och medvetande har därför utökats kraftigt. Boken har också fått en generell översyn. Den riktar sig i första hand till vårdens
högskoleutbildningar.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida