”Ni får arbeta högst sju timmar om dagen”

På flera sjukhus i Stockholm vill ledningen spara pengar genom att korta sjuksköterskors arbetspass och i stället lägga in fler arbetsdagar.

2 februari 2004

Det här gäller bland annat på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Danderyds sjukhus. På Danderyds medicinklinik talar man om att minska dagskiften med  10 procent. I stället vill man att de anställda ska arbeta en extra dag i månaden.

? Frågan kom upp i vår centrala samverkansgrupp i torsdags. Arbetsgivaren motiverade det med att man på det sättet kan sprara 7 miljoner kronor om året, berättar Ann-Sofi Björkman, Vårdförbundets ordförande på Danderyds sjukhus.

Gäller alla

Hon säger att förslaget ? som gäller alla, oavsett om de arbetar med ett traditonellt schema eller på annat sätt ? har orsakat stor turbulens på medicinkliniken.

? Medlemmarna är negativa. I all synnerhet som sjukhuset också har minskat grundbemanningen så att färre får göra mer jobb, säger Ann-Sofi Björkman.

Samma diskussion finns också i Solna. Där har arbetsgivarrepresentanter talat om att de anställda ska arbeta maximalt 7-7,5 timme per dagskift. Även där blir konsekvensen en extra arbetsdag. Liksom på Danderyds sjukhus är Vårdförbundet mycket kritiskt.

? Om man inte arbetar full tid vecka efter vecka ökar arbetstidsskulden. Är det sedan av olika skäl inte möjligt att arbeta en extra dag finns risken att det i stället blir löneavdrag, säger Eva Nowak, Vårdförbundets ordförande i Solna.

Svårt att hinna dokumentera

Både Ann-Sofi Björkman och Eva Nowak pekar på andra konsekvenser.

? Arbetsgivaren kallar det här att minska överlappningstid, det vill säga den tid då både dag- och kvällskift finns på plats samtidigt. I praktiken kommer det att innebära mindre tid för den dokumentation som måste göras enligt lag. Dessutom blir det svårare att få tid för bland annat kompetensutveckling och arbetsplatsmöten, säger de.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida