Almedalen 2018

”Ni kommer behöva ta ansvar för lönerna”

”Ni kommer behöva ta ansvar för lönerna”
Från TCO:s scen i Almedalen debatterade i dag Viviana Lundberg, ordförande för Vårdförbundet student och Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, bemanningskrisen med Kristina Nilsson (S) och Camilla Waltersson Grönvall (M). Foto: Jenny Kallin

Jo, alla är överens om att sjuksköterskebristen ligger bakom de växande köerna som vården brottas med. Men Vårdförbundets lösningar på problemet omfamnas inte helt av varken S eller M — som debatterade bemanningskris i Almedalen i dag.

Vårdförbundet students ordförande Viviana Lundberg är hes i halsen och måste testa sin röst innan hon pratar. Hon kraxar fram orden från TCO-tältets scen i Almedalen, men innehållet i det hon säger om framtidens vårdpersonal är kraftfullt.

– Vi millenials förväntar oss högre löner, betald vidareutbildning, bra introduktion och ett löfte om att vi inte ska behöva bli sjuka av att arbeta. Får vi inte det byter vi jobb.

Socialdemokraten Kristina Nilsson, sjuksköterska och ledamot i riksdagens socialutskott, säger att hon önskar att hon hade haft Viviana Lundbergs glöd och engagemang då hon var ny som sjuksköterska.

– Då kanske lönerna hade varit bättre i dag.

Och där börjar en debatt som känns igen från förr.

Kräver kraftigt lönelyft

Inför valet i höst kräver Vårdförbundet en statlig satsning på högre löner för Vårdförbundets yrkesgrupper. Framför allt med fokus på specialistutbildade, som blir allt färre trots ökade satsningar på betald specialistutbildning.

Läs också: Vårdförbundets krav inför valet: ”Fixa de ojämställda lönerna”

Enligt Sineva Ribeiro är ett statligt finansierat lönelyft – likt lärarnas – nödvändigt för att säkra vårdens kompetensförsörjning i framtiden. Bristen på sjuksköterskor ligger bakom många av de tillgänglighetsproblem vården har i dag – som oroar patienterna och som har gjort vården till den viktigaste valfrågan för väljarna.

Men från scenen, där Kristina Nilsson (S) debatterar med moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall, kommer samma välkända besked från både de röda och de blå: Att politiker blandar sig i lönebildningen är en dålig idé.

Satsar pengar och diskuterar 

Däremot vill både S och M satsa mycket pengar på välfärden, ungefär lika mycket konstaterar de båda talespersonerna från scenen.

– Vi tillför resurser. Kommuner och landsting har sedan full frihet att använda pengarna till att anställa fler och höja lönerna, säger Kristina Nilsson (S).

Camilla Waltersson Grönvall (M) berättar att hon försöker påverka genom ständiga diskussioner med M-styrda landsting om hur bemanningskrisen ska lösas.

Om man vill ha högre löner för sjuksköterskor, ska man rösta på dig då? Frågan ställs under debatten och trots allt prat om att politiker inte ska lägga sig i lönebildningen svarar Camilla Waltersson Grönvall (M) ”JA”.

Både hon och Kristina Nilsson (S) tycker att deras respektive partier vill satsa mycket pengar på vården och att det borde räcka för att få upp sjuksköterskelönerna.

Verkligheten kommer ikapp

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är av en annan åsikt och är säker på att verkligheten snart kommer att överbevisa de båda politikerna.

– Det Vårdförbundet kräver är ett statligt ansvarstagande. Det innebär inte att politiker går in i löneprocessen. Det innebär mer pengar till löner som parterna får komma överens om hur de ska fördelas. Jag tror att ni kommer behöva ta ansvar för detta, oavsett vilken regering det blir. För vården får inte tillräckligt med personal och det hjälper inte att bara bygga ut utbildningsplatserna, säger hon.

AST och vårdköer

En annan fråga som Vårdförbundet driver inför valet är att AST, betald akademisk specialisttjänstgöring, ska lagstadgas. Både S och M tycker att AST är bra och satsar pengar på detta.

Enligt Kristina Nilsson (S) kan det bli aktuellt efter valet att börja diskutera hur staten kan ställa ännu högre krav på landstingen och kommunerna att erbjuda betald specialistutbildning för sina anställda.

– Under nästa mandatperiod kommer vi behöva överväga någon form av målsättning eller lagstiftning, säger hon.
Enligt en Novus-undersökning som Vårdförbundet gjort inför valet är snabbare behandling vid allvarliga sjukdomar och kortare vårdköer väljarnas viktigaste vårdfrågor inför valet.

Hur köerna i vården ska kortas har S och M olika lösningar på. S vill framför allt fortsätta satsa på bättre villkor för att fler ska vilja jobba i vården, berättar Kristina Nilsson. M vill dessutom återinföra kömiljarden.
– För mig är det otroligt att man inte kan se kömiljardens effekt, men det är ju absolut inte den enda lösningen, säger Camilla Waltersson Grönvall (M).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida