Njurinsufficiens. Sjuksköterskan stärker sviktande självförtroende

Fler njurpatienter väljer att sköta sin dialys själva — tack vare sjuksköterskeledda mottagningar. ??

5 maj 2010

Att sköta sin dialys själv hemma eller på en mottagning kan verka direkt skrämmande för många. Men om patienterna peppas och vägleds på rätt sätt ökar kunskapen och tron på den egna förmågan. Sjuksköterskorna Agneta Pagels och Marie Wång lät 70 patienter med mindre än 20 procents njurfunktion komma åtminstone två gånger till en sjuksköterskeledd mottagning. De fick individuellt anpassad utbildning och hemuppgifter för att förstå sin sjukdom och de fick diskutera olika behandlingsalternativ. Gruppen jämfördes med patienter som inte gått på mottagningen och det visade sig att sjukskötersketräffarna bidrog till att fler valde självdialys, 59 procent kontra 40 procent. ?

Studien gjordes 2004. Sedan dess har det blivit allt vanligare med självständiga sjuksköterskemottagningar inom njurmedicin.?Agneta Pagels önskar att insatserna sattes in mycket tidigare än vad som sker i dag, redan när patienten har 30–60 procents njurfunktion kvar, eftersom det då finns mycket mer att göra för att bromsa försämringen.

  • Pagels A med flera. The impact of a nurse-led clinic on self-care ability, disease-specific knowledge, and home dialysis modality. Nephrology Nursing Journal 2008;35:3:242–248.??
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida