Njurmedicin

10 november 1997

Författare Mattias Aurell (red)
Titel Njurmedicin
333 sidor          
Förlag Liber 1997.                        
Cirkapris 603 kronor  
ISBN 91-4704850-6

Njurmedicinen har haft en mycket snabb utveckling under det senaste decenniet och många nya behandlingsmetoder har införts. Denna bok är skriven av specialister från hela landet. Den vänder sig i första hand till studerande vid läkarutbildningen men också till blivande sjuksköterskor och sjuksköterskor i fortbildning inom njursjukvård.
Den behandlar njurarnas funktion och funktionsundersökningar, utvecklingen av uremivård, dialys och transplantation och avslutas med översikter om bland annat njurarnas roll för blodtryckskontroll, hormonella funktioner och läkemedelsbehandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida