Nobelpristagare två gånger

8 maj 2000

Hon var en av sin tids mest betydelsefulla vetenskapsmän. Hon är fortfarande i dag en av ett mycket litet fåtal personer som fått nobelpriset två gånger. Men hon blev aldrig invald i den franska vetenskapsakademin. Varför? För att hon var kvinna, förstås.
    
Det handlar om Maria Sklodowska, polskan som tvingades flytta från sitt älskade hemland för att kunna fortsätta sin akademiska karriär i Frankrike. Maria Sklodowska är mer känd som Marie Curie. Sitt efternamn fick hon i giftermålet med Pierre Curie,
till lika delar älskad man och kär arbetskamrat. De båda löste tillsammans radioaktivitetens gåta och fick för det nobelpriset i fysik 1903. Marie själv lyckades raffinera fram grundämnet radium, vilket renderade henne kemipriset 1911.
    
I den här omfattande biografin över Marie Curie får man följa hennes barndom i Polen fram till studieåren i Paris; det epokgörande vetenskapliga arbetet tillsammans med maken Pierre som dödades i en trafikolycka bara 46 år gammal; hennes problem som kvinna och invandrare i Paris akademiska värld och inte minst dramatiken kring en kärleksaffär som fick mycket långtgående följder. Marie Curies liv var dramatiskt, men det var också de vetenskapliga upptäckter hon gjorde.
I boken hävdar författaren, amerikanskan Susan Quinn, att den uppmärksamhet nobelpriset 1903 förorsakade är ett skäl till att nobelprisen över huvud taget fick den centrala plats i allmänhetens medvetande som de fått.

Författare Susan Quinn 
Titel
Marie Curie. Ett liv
556 sidor
Förlag Albert Bonnier 2000 
Cirkapris 322 kronor  ISBN 91-0056-330-7

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida