Noll infektioner med CVK

Med enkla och billiga åtgärder kan kateterrelaterade infektioner och dödsfall nästan helt elimineras. Det är slutsatsen i en amerikansk studie.

Forskarna studerade förekomsten av blodinfektioner hos patienter med central venkateter vid två intensivvårdsavdelningar.

Vid den ena avdelningen fick personalen en särskild utbildning om förekomst och förebyggande av kateterrelaterade infektioner. Vidare infördes en katetervagn med all nödvändig utrustning. När läkaren satte in en cvk fyllde sjuksköterskan i en checklista och hade rätt att stoppa insättningen om inte den fastställda proceduren följdes. Läkarna tog varje dag ställning till om katetern kunde tas bort från patienter.

Antalet kateterrelaterade infektioner per 1 000 kateterdagar minskade från 11,3 första kvartalet 1998 till noll fjärde kvartalet 2002. I kontrollavdelningen, som följde de allmänna reglerna för kateterhantering, var motsvarande antal 5,7 respektive 1,6 per 1000 kateterdagar. Minskningen där var inte statistiskt signifikant. Antalet bäddar vid studieavdelningen var 16 och vid kontrollavdelningen 15.

Forskarna beräknar att åtgärderna har räddat åtta liv och sparat 1,9 miljoner dollar vid studieavdelningen.

Källa: Critical Care Medicine 2004;32:2014-2020.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida