Nonprofit-vårdgivare går samman

I dag bildas Famna, en riksorganisation för vård- och omsorgsgivare som inte drivs av vinstintressen.

18 oktober 2004

? Det är viktigt att göra non profitsektorn synlig. Genom att gå samman i en organisation ökar våra möjligheter att driva en gemensam politik, säger tillförordnade direktorn Lotta Säfström vid Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm, en av parterna i Famna.

Organisationen Famnas viktigaste mål är att non profitvården ? den vård som drivs utan vinstintressen ? ska växa.

? Vi vill formulera vad non profit är i dagens hälso- och sjukvård och omsorg. Både för oss själva och utåt. Genom att gå samman kan vi tillsammans få upp viktiga frågor på arenan och visa att det finns ett alternativ till vinstutdelande vårdgivare, säger hon.

Men i ett första skede ser Lotta Säfström framför allt möjligheten att lära känna andra non profit-verksamheter och de möjligheter det ger att dela erfarenheter och lära av varandra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida