Noradrenalin kan hjälpa deprimerade patienter

11 oktober 2004

Kliniska och vetenskapliga erfarenheter visar att en
kombinationsbehandling med noradrenalinhöjande läkemedel och SSRI (serotoninåterupptagshämmare) kan ha god effekt på deprimerade patienter som inte svarar alls eller dåligt på enbart SSRI.

Cirka fem procent av svenskarna behandlas med något antidepressivt läkemedel. De allra flesta får något SSRI-
preparat. Men 20-30 procent av patienterna svarar inte alls eller ofullständigt på behandlingen.

Källa: Läkartidningen 2004; 101(36):2712-2714.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida