Norden redo införa avancerade specialistsjuksköterskor

Norden redo införa avancerade specialistsjuksköterskor
Grete Christensen är ordförande i danska sjuksköterskeförbundet och i den nordiska samarbetsorganisationen. Foto: LENI WEILENMANN

- Vi har nyckeln till lösningen på problemen i sjukvården, säger danska Grete Christensen.

10 september 2015

Den nya rollen – avancerad specialistsjuksköterska – finns redan i många länder. Dessa sjuksköterskor har klinisk och akademisk kompetens att ställa diagnoser och ordinera undersökningar och behandling inom sitt område. De kallas internationellt för advanced nurse practitioner.

– Det är helt avgörande att vi inför den nya yrkesnivån för att sjukvården i de nordiska länderna ska fungera. De kroniskt sjuka patienterna behöver vård och uppföljning under lång tid. Det har vi lösningen på, säger Grete Christensen, ordförande både i danska sjuksköterskeförbundet och i Sjuksköterskors samarbete i Norden, SSN.

Nordisk samverkan

I går träffades ledande sjuksköterskor i den nordiska organisationen för att diskutera varför och hur den nya rollen avancerad specialistsjuksköterska ska utvecklas i Norden.

På konferensen hördes också politiker, arbetsgivare och forskare inom medicin och omvårdnad. Alla är överens om att den nya, högre nivån inom omvårdnad behövs ute i verksamheterna. De utgår ifrån den demografiska och medicinska utvecklingen där allt fler äldre lever länge med sina kroniska sjukdomar.

– Patienterna behöver er. Läkarna ska fokusera på de mest akut och svårast sjuka. Ni behöver ta fram evidens på att ni behövs, sade Christoffer Johanssen, läkare och professor på det danska centrumet för cancerforskning.

Sköta arbetsuppgifter självständigt

Den norska sjuksköterskan Lisbeth Norman är numera regeringsmedarbetare i sin roll som statssekreterare på norska hälso- och sjukvårdsdepartementet. Hon arbetar aktivt för att advanced nurse practitioners ska införas i Norge.

– Patienter med kroniska sjukdomar behöver till stor del vård i primärvården. Där kan de avancerade specialistsjuksköterskorna spela en viktig roll. De kan sköta en mängd arbetsuppgifter självständigt, säger hon.

Norska regeringen har presenterat ett förslag, ett så kallat ”white paper”, för parlamentet i år. Förslaget är teambaserad primärvård, som koordinerar patientens behov av vård i olika instanser. I förslaget ingår utvecklingen av den nya, avancerade nivån i omvårdnad.

Maxisjuksköterskor inte miniläkare

Den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, kämpar också för att införa rollen och har sett den växa fram i runt 50 av världens länder.

– Vi utbildar maxisjuksköterskor, inte miniläkare, sade Elsa B Fridfinnsdòttir, i ICN:s styrelse.

I USA finns rollen sedan 50 år tillbaka, och numera också i länder som Storbritannien, Kanada och Australien.

– Norden är redo nu. Ju mer vi sjuksköterskor talar med en enad röst, desto starkare blir vi och kan påverka både rollen och hälso- och sjukvårdssystemet, säger Grete Christensen.

Danska sjuksköterskeförbundet diskuterar frågan med medlemmarna vid varje möjligt tillfälle.

– Förutom vinsterna för patienterna vill vi ge omvårdnad ett lyft. Avancerade specialistsjuksköterskor ger mer prestige till nursing.

Påverka sjukvårdspolitikerna

Utanför konferensen finns inte samma stöd för den nya karriärvägen för sjuksköterskor.

– Vi behöver övertyga politiker som är ansvariga för hälso- och sjukvård, både regeringarna, landsting och kommuner. Sedan behöver vi tala med läkarna, eftersom våra ansvarsområden kommer att överlappa deras. På många områden kan sjuksköterskor också ta över arbetsuppgifter och det behövs eftersom det är enorm brist på läkare över hela världen.

De nordiska sjuksköterskorna på konferensen vill nu börja formalisera och reglera rollen som avancerad specialistsjuksköterska. Den nya rollen ska innebära hög klinisk kompetens och akademisk utbildning på masternivå. Inget av länderna har rollen rent formellt än, men alla har redan aktiva, färdigutbildade avancerade specialistsjuksköterskor. Exempelvis har Finland runt 60 och Sverige mellan 10 och 20.

Smidiga it-lösningar

En som förhåller sig mer skeptisk är framtidsanalytikern Anders Ekholm, vice verkställande direktör på Institutet för framtidsforskning.

Han ser att vården framför allt behöver komma ikapp resten av samhället med smidiga it-lösningar för både patienter och personal. Ledord är också att arbeta på ett nytt sätt i vården, för att kunna lösa det stora vårdtrycket framöver.

– Specialisering är att göra som vi brukar. Det är inte fel, men inte heller det stora rätt, säger han.

Internationellt uppmuntrar Världshälsoorganisationen, WHO, sjuksköterskorna att utveckla rollen advanced nurse practitioner. Bakgrunden är bristen på läkare världen över och svårigheterna att kunna tillgodose det stora behovet av vård. Det gäller inte bara i fattiga länder.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida