Nordisk samordning av könsforskning

4 september 2000

Den forskning kring kön och våld som pågår i de nordiska länderna har hittills bestått av enskilda forskares korta projekt. Därför har nu Nordiska ministerrådet beslutat att knyta samman de spridda forskningsmiljöerna genom ett samordnande nordiskt forskningsprogram. Programmet sträcker sig över perioden 2000–2004 och syftet är att stärka kompetensen och forskarutbildningen i de nordiska länderna. Nordisk forskerutdanningsakademi vill ha förslag på samarbetsprojekt kring prioriterade områden som: makt, våld, sexualitet och offerskapande som könsspecifik process, föräldraskap, kön och våld samt »kulturens« betydelse för sambandet mellan kön och våld. Mer information finns på deras hemsida: www.norfa.no

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida