Nordiskt stöd till Ágnes Geréb

31 juli 2013

Från sitt möte i Oslo i juni sände de nordiska barnmorskeförbundens ordföranden ett brev till Ungerns hälsominister där de uttryckte sin oro över den för hemförlossningar åtalade barnmorskan och läkaren Ágnes Gerébs situation. De uttryckte sin förhoppning om att han vill verka för att klagomål mot barnmorskor hanteras inom vården i stället för som brottsmål. ?kräver Skadestånd för sterilisering? I över 40 år har de i vårt land som vill byta kön tvingats gå med på sterilisering. Sedan kammarrätten i december i en dom slog fast att det bryter mot både svensk grundlag och Europakonventionen lämnade 142 av de drabbade i sommar in ett skadeståndskrav till Justitiekanslern.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida