Normalt liv trots epilepsi

8 mars 1999

Epilepsi är ett tillstånd och egentligen inte en sjukdom, eftersom orsakerna till krampanfallen kan vara flera. Klart är i alla fall att epilepsin har en stor påverkan på livssituationen för den som drabbats. Vissa yrkesval blir omöjliga eftersom det inte går att förutsäga när epilepsianfallet ska komma. Plötsligt befinner sig personen i en situation han inte har någon kontroll över. Det finns också viss risk att han skadar sig vid anfallet.
    
Den skamstämpel som en gång fanns på epilepsi börjar suddas ut. Fram till slutet av 1960-talet krävdes ett läkarintyg för att en person med epilepsi skulle få gifta sig. Läkaren skulle intyga att
epilepsin inte var äftlig. I dag kan de flesta med epilepsi leva ett ganska normalt liv. På diagnostikens och behandlingens område har mycket hänt det senaste decenniet. Med så kallad MEG-scan, som liknar magnetkameraundersökning, kan man få information om var i hjärnan den epileptiska aktiviteten finns. Den kunskapen är en förutsättning för epilepsikirurgi, som blivit en allt vanligare behandlingsmetod. Dessutom har flera nya epilepsimediciner registrerats på senare år.

Författare Lars Svensson, Lennart Cegrell med flera 
Titel Att leva med epilepsi
132 sidor 
Förlag Hagman 1998 
Cirkapris 260 kronor 
ISBN 91-87398-39-7

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida