Norskt sjukhus polisanmält för högt övertidsuttag

Nästan 70 timmar övertid på en vecka. Det hade en sjuksköterska arbetat på Sentralsykehuset i Akershus utanför Oslo. Nu är sjukhusledningen polisanmäld.

9 april 2001

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) lokalavdelning i Akershus, länet som omger Oslo, har länge haft problem med ett stort uttag av övertid på sjukhuset. Men först sedan Arbeidstilsynet (Norges motsvarighet till Yrkesinspektionen) beordrat sjukhusledningen att lämna ut arbetstidsjournalerna fick man svart på vitt på hur stort övertidsuttaget verkligen var:

* En sjuksköterska har arbetat 68,9 timmar övertid.
* Fem sjuksköterskor har arbetat mer än 60 timmar övertid.
* Nio sjuksköterskor har arbetat mer än 50 timmar övertid.
* 18 sjuksköterskor har arbetat mer än 30 timmar övertid.

Arbeidstilsynet har givit sjukhusledningen flera möjligheter att ordna upp problemet. Det har den inte klarat. Nu har Arbeidstilsynet tröttnat och polisanmält sjukhuset.

De som arbetar så extremt mycket övertid är inte överförtjusta över NSF:s och Arbeidstilsynets granskning. De kommer i allmänhet från Sverige och Danmark och »är här för att jobba, inte hålla koll på hur högt taket är«. Men förbundets medlemmar är nöjda:

– Från våra medlemmar är reaktionen positiv. De tycker det är underbart att kunna säga nej till övertid och faktiskt vara lediga, säger NSF:s ordförande i Akershus Torild Thorvaldsen till NSF:s tidning Sykepleien.

Sjukhusledningen skyller det stora övertidsuttaget bland annat på den stora tågolyckan i Lillestrøm förra våren. Torild Thorvaldsen viftar undan den förklaringen. Hon pekar på att den vecka tågolyckan ägde rum är en av de veckor då sjukhuset hade lägst registrerat övertidsuttag. Förklaringen till det stora övertidsuttaget är enkel: grundbemanningen är för låg.

Nu har sjukhuset fått sin dom: 120 000 kronor i böter, den största boten som förekommit i Norge för sitt brott mot arbetstidsbestämmelserna.

Men samtidigt har Arbeidstilsynet givit sjukhuset lov att beordra sjuksköterskorna att arbeta upp till 200 timmar övertid per halvår. På Norsk Sykepleieforbund funderar man just nu på om man ska överklaga Arbeidstilsynens beslut eller inte.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida