Äldrevård

”Nu är längtan för de äldre äntligen över”

”Nu är längtan för de äldre äntligen över”
Äldrechefen Monica Berglund har sett det lidande som besöksförbudet skapat och är glad över myndigheternas och regeringens besked i dag. Foto: Katja Ragnstam.

I augusti skrev hon ett öppet brev till socialministern med en önskan om att isoleringen på äldreboenden skulle brytas. I dag kom beskedet att besöksförbudet hävs. ”Äntligen”, säger Monica Berglund, sjuksköterska och chef för tre äldreboenden i Göteborg.

15 september 2020

Hur är reaktionen bland de äldre och personalen på de äldreboenden som du ansvarar för?

– Jag har hunnit få mejl från två anhöriga som skrivit ”äntligen” och ”tack för att du tog fighten”. Jag har även sett personal göra tummen upp från balkongen, men inte hunnit prata med någon. Jag hoppas att alla är lika glada som jag är. Äntligen, nu får de äldre träffa sina närstående, saknaden och längtan som många uttalar är över. De demenssjuka kan inte uttala det men kommer att må bättre och bli lugnare.

– Det är glädjande och viktigt att äldre människor på äldreboenden får samma rättigheter som alla andra. Man ser ibland på äldreboenden som en institution, men det är människors hem. Det här stärker de äldres rättigheter.

Missa inga nyheter! Prenumerera på Vårdfokus nyhetsbrev

Hur kommer ni att öppna upp, rent praktiskt?

– Vi kommer inte att öppna förrän 1 oktober som uttalat från Socialstyrelsen. Då kommer vi att ha en station i entrén där det finns handsprit, information om basala hygienrutiner och visir att låna. Vi kommer att tillåta besök i lägenheten, men inte i gemensamma kök och vardagsrum och säga till de anhöriga att de får besöka närstående, men inte umgås med andra och helst inte komma en hel familj.

Vi kommer påpeka att alla hela tiden ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, inte komma hit om man har symtom, hålla avstånd så gott det går och ha god handhygien. Vi rekommenderar de besökande att använda visir om de behöver vara nära varandras ansikten för att de hör eller ser dåligt, då skyddar de både den äldre och sig själva. Så långt har vi kommit. Vi har ännu inte hunnit titta på om vi ska börja ha aktiviteter inomhus och i så fall i hur stora grupper. Vi behöver också fundera på om huvudentréerna ska fortsätta vara låsta. Det blir en öppning, men inte som innan där folk kom och gick som de ville.

Hur förbereder ni er för en eventuell risk för ökad smitta?

– Vi har skyddsmaterial, vi har rutiner för att hantera smitta, vi kan testa och vi smittspårar. De som nu börjar besöka oss kommer att få skriva upp sina kontaktuppgifter så att vi kan smittspåra. Skulle det vara så att vi får ökad smittspridning i något hus, då kan vi behöva ompröva ifall det ska vara öppet och vi vet att det kan komma lokala rutiner och besöksförbud. Men de stora dragen har vi klart för oss, både hur vi ska öppna upp och hur vi gör om vi skulle få in smitta.

Läs också: Äldrechef vill att regeringen häver besöksförbudet

Den 1 oktober upphör besöksförbudet på svenska äldreboenden

  • Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har haft regeringens uppdrag att analysera det tillfälliga förbudet mot besök inom särskilt boende för äldre. Förbudet infördes 1 april i år, med anledning av covid-19-pandemin.
  • Analysens slutsats är att nackdelarna överväger fördelarna och att besöksförbudet bör upphöra efter den 30 september.
  • Anledningen är enligt myndigheternas rapport att smittspridningen minskat, att rutinerna för att hantera smitta förbättrats, att testningen kommit i gång och att besöksförbudet fått negativa konsekvenser för de som bor på äldreboenden och deras anhöriga.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida