Nu blir alla vårdhögskolor statliga

9 april 2001

För snart 30 år sedan började man tala om att förstatliga vårdhögskolorna. Kommande årsskifte blir idén verklighet.
Tanken väcktes redan av 1968 års utbildningsutredning. Men den har inte fullt ut förverkligats. Däremot har under den senaste femårsperioden de flesta vårdhögskolor inlemmats i de statliga högskolorna, fastän landstingen haft kvar finansieringsansvaret.

Nu tar man alltså steget fullt ut och gör vårdhögskolorna till en del av universitet och högskolor. Nästan alla, i alla fall. Hälsohögskolan i Jönköping och de privata vårdhögskolorna i Stockholm erbjuds att på statens uppdrag fortsätta att bedriva den utbildning de ger i dag.

Landstingsförbundet och staten kom tidigare i år överens om att de kostnader landstingen haft för vårdhögskolorna tas över av staten, som i sin tur minskar statsbidragen till landstingen med närmare 1,5 miljarder kronor om året.

Som väntat föreslås också en utökning av sjuksköterske-utbildningen; med 500 platser från och med i höst och ytterligare 400 platser från våren 2003.

– Vi är nöjda, säger Kristina Malm Janson på Vårdförbundet. Det här ligger i linje med den utveckling vi velat ha.

Men hon är bekymrad över att staten inte kommit överens med Kommunförbundet om ersättning till kommunerna för den kliniska praktiken. Medan landstingen alltså »byter pengar« med staten och får ersättning för praktikplatserna, tycker sig kommunerna inte ha några pengar att byta ut – de har ju aldrig bedrivit någon vårdutbildning.

– Risken är att det blir ännu svårare att få praktikplatser i kommunerna, säger Kristina Malm Janson.

I kommunerna finns det i dag omkring 12 000 sjuksköterskor. Men kommunerna räknar med att behöva rekrytera ytterligare 16 000 sjuksköterskor de närmaste tio åren. Då är det viktigt det finns praktikplatser i den kommunala vården, anser Kristina Malm Janson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida