Nu fortsätter arbetet

»Nu vet vi att modellen har varit möjlig att tillämpa även inom omvårdnadsområdet. Arbetet har satt igång en process som förhoppningsvis ger ringar på vattnet«.

4 november 2005

Den slutsatsen drar Catrine Jacobsson, sjuksköterska och forskare, av projektet med att prova en prioriteringsmodell för öppna prioriteringar i strokevården.

Projektet avrapporterades vid årets prioriteringskonferens. Nu ska rapporter skrivas, från detta projekt och från ytterligare två prioriteringsprojekt, ett inom arbetsterapi- och sjukgymnastikområdet och ett som har genomförts i några kommuner i Skåne. Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på Prioriteringscentrums webbplats efter årsskiftet.

– Vi ska ta tillvara erfarenheterna och fortsätter diskussionen och utvecklingen av prioriteringsmodellen, med den etiska plattformen, fakta och evidens som grund. Det finns delkomponenter i modellen som är angelägna att diskutera vidare, både inom professionen och tvärprofessionellt. Nu ser vi bara möjligheter och en fortsatt utveckling, säger Catrine Jacobsson, som har varit projektledare på uppdrag av Prioriteringscentrum i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida