Nu kan allmänheten rapportera biverkningar

29 augusti 2008

Sedan början av sommaren har även allmänheten haft möjlighet att rapportera in misstänkta biverkningar från läkemedel och naturläkemedel till Läkemedelsverket. Trots att tjänsten inte har marknadsförts har redan ett hundratal rapporter kommit in. Det finns två sätt att rapportera på, via en elektronisk tjänst direkt på Läkemedelsverkets hemsida eller via en blankett som går att skriva ut från samma sida.

www.lakemedelsverket.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida