Nu kan forskarna visa vad som händer i cellen innan den delas

Se videoklippet som kan få stor betydelse för framtidens cancerbehandling.

27 februari 2014

Filmen som du kan se ovan är unik. Den är gjord av 444 olika ögonblicksbilder och visar på film vad som sker inne i en cell innan den delas.

Den övre delen av klippet visar hur cellens DNA delas, den undre visar aktiviteten i det enzym som sätter igång själva celldelningen.

Även den uppskattade tiden visas.

Helt ny metod

Filmen har blivit möjlig tack vare en ny metod som forskare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi på Karolinska institutet i Stockholm har utvecklat. Med metoden kan mängder av enskilda bilder från olika celler sorteras på ett sätt som gör det möjligt att i efterhand spela upp processen som en film.

Forskarassistenten Arne Lindqvist, som lett projektet, gör en liknelse vid att tusen fotografier tas på tusen olika människor. Genom att sortera bilderna i en viss bestämd ordning skulle de tillsammans kunna visas som en film över hur vi åldras.

Startar långt innan delningen

Med hjälp av metoden har forskarna kunnat visa att celldelningen påbörjas flera timmar innan cellen faktiskt delar sig. Just den kunskapen kan få betydelse för utvecklandet av läkemedel som hämmar celldelningen vid cancer.

Även om det inte har prövats tror Arne Lindqvist att det är möjligt att anpassa metoden för att studera även andra processer på cellulär nivå, exempelvis vad som händer vid celldifferentiering när olika typer av celler bildas i kroppen eller vid så kallad apoptos, programmerad celldöd.

Kan få klinisk betydelse

– I dagsläget är det nog bara intressant för forskning. Men om man skulle kunna standardisera metoden kan den i framtiden även komma till klinisk användning. Om man kan räkna ut exakt vilken tid det tar för tumörcellerna att dela på sig efter att ha tagit en biopsi skulle man kunna anpassa behandlingen efter det, säger Arne Lindqvist.

Metoden beskrivs i en artikel i dag i den vetenskapliga tidskriften Molecular Cell: Assessing kinetics from fixed cells reveals activation of the mitotic entry network at the S/G2 transition. (Se länk till höger).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida