Rätten till vård

Nu kan tolktaxa och anmälningsplikt bli verklighet: ”Inte patientsäkert”

Nu kan tolktaxa och anmälningsplikt bli verklighet: ”Inte patientsäkert”
Vårdförbundets avdelningsordförande i Blekinge, Camilla Perland, har nyligen skrivit en debattartikel mot tolkavgifter i vården. Foto: Ulf Huett och Getty Images.

300 kronor på plats, 50 på distans. Det kan bli taxan för tolk i samband med sjukvårdsbesök i Region Blekinge. Camilla Perland, avdelningsordförande i Vårdförbundet Blekinge, tycker att det strider mot patientsäkerheten och skapar etiska problem. ”Vem ska avgöra när det behövs och vad gör man om patienten inte har råd?”, säger hon. På fredagen kom även besked om att regeringen går vidare med förslaget att införa en lag om anmälningsplikt för offentliganställda.

I Tidöavtalet som reglerar samarbetet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna utlovas flera åtstramningar för personer som vistas olagligt i landet. På fredagen tog regeringen emot ett delbetänkande i utredningen om ”stärkt återvändandeverksamhet”, som fokuserar på utvisningsbeslut. Nästa steg i utredningen blir att se över möjligheten att införa en lag om anmälningsplikt, som kräver att medarbetare inom regioner och kommuner rapporterar till Polismyndigheten eller Migrationsverket om de möter papperslösa i sitt arbete. Detta har tidigare fått kritik av bland annat Vårdförbundet, och lett till demonstrationer.

– Hela förslaget om en angiverilag måste skrotas. Anmälningsplikten strider mot grundläggande mänskliga rättigheter, hälso- och sjukvårdslagen, vår professionella etik och våra förutsättningar att skapa ett gott vårdmöte. Vi är barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor – inte gränspoliser, säger ordförande Sineva Ribeiro i ett nytt pressmeddelande.

I Tidöavtalet nämns även en begränsning av rätten till offentligt finansierad tolk. ”Det ska övervägas att införa en avgift för nyanlända efter att en viss tid förflutit sedan uppehållstillstånd beviljats. Den statliga kontrollen och kvalitetsbedömning av tolkar som arbetar för det offentliga ska öka”, står det bland annat i dokumentet.

I en motion till riksdagen föreslog SD-ledamöterna Robert Stenkvist och Anders Alftberg en femårsgräns.

Men tolktaxa har mött motstånd från bland annat socialdemokraterna Helén Pettersson och Åsa Karlsson, som i en annan riksdagsmotion hävdar rätten till kostnadsfri tolk i vården: ”Ett möte mellan patient och behandlare bygger på att man förstår varandra, och språket genom tolken är bryggan till förståelsen. Detta är inte bara viktigt för patienten, utan även för läkares möjlighet att säkerställa rätt och kvalificerad vård”.

Undantag för minoritetsspråken

Den senaste veckan har ämnet blivit omdiskuterat även på regionnivå. I Halland motionerar Stina Isaksson (SD) om tolkavgift efter tre års vistelse i Sverige. Syftet är att spara pengar och motivera fler att lära sig språket.

– Efter flera år i landet är det rimligt att man betalar för sin egen tolk om man inte pratar svenska och inte har andra medicinska hinder. Det kostar väldigt mycket pengar som hade kunnat gå direkt till sjukvården, säger hon till Hallandsposten.

Tidningen uppger att regionen varje år lägger 20 miljoner kronor på tolkar. Stina Isaksson framhåller att ingen kommer att nekas möjligheten, bara att man som patient får betala själv. Undantag ska ges för de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) samt för den som av ålder, funktionsnedsättning eller andra medicinska hinder inte kan prata svenska.  

I Region Blekinge har den styrande majoriteten SD, M och KD lagt en liknande motion. Kostnaden blir 300 kronor på plats och 50 kronor om tolken medverkar på länk.

– Befinner man sig i Sverige och ska vara en del av Sverige så anser vi att det är väldigt viktigt att kunna svenska, och då ska det finnas incitament för att lära sig svenska, säger SD:s gruppledare Björn Nurhadi till Sveriges Radio.

Vill kunna ge rätt vägledning

Men Vårdförbundets avdelningsordförande i Blekinge, Camilla Perland, är emot. Tillsammans med företrädare för fackförbunden Vision och Kommunal skrev hon nyligen en debattartikel i lokaltidningen.

– Vi har försökt samarbeta tvärfackligt i frågor som rör våra gemensamma professioner, till exempel om angivningsplikten, säger hon till Vårdfokus.

Hon ser flera risker med att införa avgifter för tolk i vården, den främsta rör patientsäkerheten.

– För det första är det viktigt utifrån mitt legitimationsansvar att det är tydligt för mig som sjuksköterska varför en patient söker vård och vilka symptomen är för att jag ska kunna ge rätt vägledning och kunna jobba personcentrerat. Som patient kan det också vara svårt, även för en person med svenska som modersmål och som är född och uppvuxen i landet, att förstå information om undersökningar och behandling.

Det kan också innebära etiska dilemman som blir svåra att hantera.

– Vem ska avgöra när en tolk är nödvändig? Om jag som sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker anser att det behövs en tolk, men patienten säger nej för att den inte har råd. Vad gör jag då?

En farhåga är att förekomsten av anhörigtolkar ökar, vilket också skapar problem.

– Man måste fundera över vad man utsätter människor för. Ofta är det barn som tolkar åt sina föräldrar. Hur rimmar det med barnperspektivet? Som vårdpersonal måste man också vara säker på att informationen kommer fram och stämmer.

Svårt få tag i tolk

Hon tar sitt eget jobb inom palliativ vård som exempel.

– Där handlar det ofta om svåra samtal och besked, som anhöriga kanske vill skydda sina släktingar ifrån. Det måste finnas en tillit till att det man vill ska tolkas faktiskt tolkas, vilket blir tryggare med en professionell tolk.

Camilla Perland säger att diskussionen om tolkar i vården i Blekinge hittills mest handlat om tillgänglighetsbrist. Vilka språk det finns behov av i regionen och hur man kan uppmuntra invånare att utbilda sig till tolkar.

– Särskilt svårt har det varit att få på-plats-tolk. Det blir ofta över telefon, på en knackig linje vilket inte är optimalt.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida