Nu kraftsamlar vi kring lönerna

Alla har hört uttrycket »det krävs två för att dansa« och de flesta förstår precis vad det betyder. Det märkliga är att så många arbetsgivare i vården inte bryr sig om det.

I månadsskiftet april-maj kraftsamlar vi extra mycket kring vår kongressinriktning från förra året: »Vi ska utveckla vårdmiljön – utveckling ska löna sig.« En del i detta är en kampanj i form av annonser i dagspress och liknande. Under två veckor satsar vi extra för att uppmärksamma att vårdens arbetsgivare inte tillräckligt lever upp till de avtal som vi är överens om och som innebär att individens lön ska sättas utifrån vad hon eller han gör och hur det görs. Det vi alla har konstaterat ska nu även visas upp tydligt för allmänheten, för politikerna och för arbetsgivarna.

Men arbetet med löner och verksamhetsutveckling sker ju inte under två veckor i april/maj, arbetet görs i vardagen av medlemmar och förtroendevalda i Vårdförbundet. För att få så stort genomslag som möjligt för annonskampanjen krävs att vi alla kraftsamlar och pratar med varandra, med andra medarbetare, med chefer och med vänner och bekanta om vårt budskap.

Vi vill skapa en debatt om den avgörande roll som medlemmarna i Vårdförbundet spelar för vårdens utveckling: vi gör skillnad i vården. En klok arbetsgivare uppmuntrar detta genom att använda lönesättningen aktivt. I stället för att bara se lönekostnaden som en utgift som ska hållas så låg som möjligt bör arbetsgivaren se att rätt satta löner bidrar till att förbättra vården.

Det finns gott om goda exempel på när detta arbete fungerar som det är tänkt. På många arbetsplatser arbetar medarbetare och arbetsgivarföreträdare tillsammans för att ta fram kriterier för lönesättning som är kopplade till ett vardagligt förbättringsarbete. Dessa ska vi självklart lyfta fram både under »kampanjveckorna« och i det fortsatta arbetet. Läs mer om arbetet på www.vardforbundet.se.

När vi nu kraftsamlar för att få arbetsgivarna att leva upp till det löneavtal som vi är överens om måste vi självklart även peka ut de dåliga exemplen. Genom att jämföra dessa med de arbetsplatser som lyckats visar vi att utvecklingsarbetet lönar sig för vården. Det är dags för arbetsgivarna att visa att det lönar sig för den individ som bidrar!

Vill du ha hennes månadsbrev till din e-postlåda, skicka ett meddelande till ordforande@vardforbundet.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida