Förlossningsvård

Nu öppnar Sveriges första barnmorskeledda förlossningsklinik

Nu öppnar Sveriges första barnmorskeledda förlossningsklinik
Barnmorskan Johanna Sedeborn hoppas att BB Gårda ska bli en mötesplats för födande och deras familjer. Foto: Wandering.se /Getty Images.

I januari slår portarna till BB Gårda i Göteborg upp. Den barnmorskeledda kliniken vänder sig till ”högfriska” födande som får betala cirka 50 000 kronor för sin förlossning. ”Det är en vårdform som har efterfrågats länge av kvinnorna” säger en av grundarna, barnmorskan Johanna Sedeborn.

Johanna Sedeborn har bråda dagar. Förutom att bistå kvinnor vid hemförlossningar håller hon och kollegan Cita Lundin på Barnmorsketeamet i Göteborg på att starta upp Sveriges första barnmorskeledda förlossningsklinik, BB Gårda. Kliniken vänder sig till så kallade högfriska kvinnor, det vill säga friska födande med okomplicerade graviditeter.

– Innan de bokar kommer vi att göra en bedömning om man är lämplig för att föda här. Har man grundsjukdomar eller andra komplikationer passar andra vårdformer bättre, säger Johanna Sedeborn.

Mötesplats för födande

Kliniken kommer att ha tre förlossningsrum, allrum och undervisningssal. Tanken är att BB Gårda ska bli en mötesplats för familjer före, under och efter förlossningen. Inredningen ska vara så hemlik som möjligt för att ge ett välkomnade intryck och skapa trygghet, berättar Johanna.

– Här blir det inga vita väggar eller lysrör i taket. Det ska vara en avslappnad stämning så fort du kommer innanför dörren. Musik, dofter och ljus hjälper till, men framför allt handlar om det om kulturen hos oss som jobbar här. Är du stressad märker kvinnorna det direkt, säger Johanna Sedeborn.

Vårdmodellen som kallas Midwifery led birth center, MLBC, har aldrig tidigare testats i Sverige. Den har utvecklats i England och används även i Danmark. Fokus är det friska, fysiologiska födandet där kvinnan är den som styr hur hon vill ha det.

­– Forskning visar väldigt goda resultat när det kommer till kvinnor och barn. Det leder till färre komplikationer och bättre upplevelse av förlossningen, säger Johanna Sedeborn om modellen.

Även om lokalerna fortfarande är en byggarbetsplats och hemsidan inte är färdig är söktrycket högt.

– Det är en vårdform som har efterfrågats av kvinnorna och deras familjer länge. Vi som jobbar med hemförlossningar har fått tacka nej till många, det är ledsamt. Med BB Gårda kommer vi att kunna ta emot fler, säger Johanna Sedeborn, som har arbetat med hemförlossningar i över 20 år.

Hållbar arbetsmiljö

Till skillnad från den så kallade case load modellen, som bygger på en kontinuerlig vårdkedja genom graviditet, förlossning och eftervård, kommer de som väljer att föda på BB Gårda att följas inom den ordinarie mödravården under graviditeten. Inför förlossningen besöker de BB Gårda vid ett par tillfällen för förberedande samtal och utbildning.

– Kontinuiteten säkras genom träffarna innan och så kallad one-to-one care, det vill säga att en barnmorska har hand om en förlossning i taget, säger Johanna Sedeborn.

De födande kommer att kunna välja olika vårdnivåer och betalar därefter. I basnivån, som kostar drygt 50 000 kronor, ingår två förlossningsförberedande samtal, två barnmorskor i beredskap fyra veckor runt det planerade förlossningsdatumet, förlossning på BB Gårda och tio dagars eftervård.

– En del är trygga och andra vill ha mycket stöd. Man bestämmer i förväg vilken nivå man vill ha och då har man garanterat plats hos oss. Skulle det hända saker på vägen så kommer vi ha en återbetalningsplan, säger Johanna.

Hur ser du på att ni bara kan ta emot kvinnor som kan betala för sin förlossning?

– Det här något som kvinnor vill ha och jag har förlikat mig med att jag inte kommer att hindra kvinnor att lägga pengar på sin förlossning om de vill det. För en del är det samma summa de lägger på en fjällsemester. Vi har studenter som vill föda här och som sparat länge, de prioriterar det här. Vi kommer även att kunna erbjuda lån till de som önskar det.

Förhoppningen är att BB Gårda ska gå i fronten för att minska medikaliseringen av förlossningsvården. Forskning från England visar att även sjukhusvården påverkas i närområdet kring barnmorskeledda enheter med färre interventioner som till exempel färre kejsarsnitt, berättar Johanna Sedeborn.

– Vi har arbetat länge inom förlossningsvården och sett hur den har blivit mer medikaliserad. Kvinnor i dag vill ha en mer personlig vård och det enda som funnits har varit hemförlossning. Tyvärr har regionen inte varit intresserad, så då fick vi starta en egen verksamhet, säger Johanna Sedeborn.

Vad gör om ni upptäcker avvikelser under förlossningen?

– Vi följer förlossningen noga hela och skulle vi upptäcka några avvikelser kommer vi rekommendera ett byte av vårdnivå. Det är inga nyheter för oss som är vana vid hemförlossningar, men nu kommer vi veta hur långt det är till sjukhuset, det vill säga sju minuter till Östra, säger Johanna.

När förlossningen startar kommer den födande ha en barnmorska hos sig hela tiden och i slutfasen bistår ytterligare en barnmorska.

– Arbetssättet leder också till en hållbar arbetsmiljö för barnmorskor som får arbeta med en förlossning i taget, i stället för tre som det kan vara på sjukhus i dag.

Beredskap i hemmet

Barnmorsketeamet har anställt fem barnmorskor så totalt kommer de att vara sju kollegor på BB Gårda. Två barnmorskor kommer vara i beredskap i hemmet en vecka i taget och en barnmorska arbetar antingen dag eller kväll med mottagningsbesök och kurser.

– På det sättet frigör vi tid för återhämtning och möjlighet till kompetensutveckling. Det är viktigt och något som vi är ålagda att göra som barnmorskor, säger Johanna.

Än så länge har BB Gårda inte något kollektivavtal för barnmorskorna, men förhandlingar pågår med fackförbundet SRAT.

– Vi följer arbetstidslagen, men måste få dispens för att ha beredskap en vecka i taget.

Nu ser Johanna Sedeborn fram emot att få arbetskamrater och att ha en fysisk plats där födande och deras familjer kan mötas.

– Jag kommer också att kunna planera min ledighet på ett annat sätt. Att arbeta med hemförlossningar är lite som att ha ett jordbruk som man alltid ta hand om.

Vårdförbundet vill se nationella riktlinjer

Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet, välkomnar initiativet med en barnmorskeledd förlossningsklinik.

– Det är en mycket god intention som är i led med Vårdförbundets vision om personcentrerad vård och differentierad förlossningsvård. Men jag ser en problematik när det gäller den ekonomiska biten. Något av det viktigaste vi jobbar med är att vården ska vara jämlik och tillgänglig, det ska inte spela roll vad du har för plånbok eller var du bor, säger Åsa Mörner.

Åsa Mörner. Foto: Privat

Hon tror att det behövs nationella riktlinjer för att regionerna ska satsa på den här typen av vård.

­– Regionerna tänker så olika och har olika förutsättningar. En del kanske skulle klara av det, medan andra har det svårare. Förhoppningsvis kan ett sådant här initiativ inspirera regioner att följa efter.

Vad behövs för att barnmorskor ska kunna arbeta med beredskap?

– Utgångspunkten är så klart att det ska finnas ett kollektivavtal som är hälsosamt. Vi ser inte beredskap som det ultimata, samtidigt om man ska ha en viss typ av vård krävs det rätt förutsättningar. Det måste vara tydligt vad som är arbetstid och vad som är fritid. Det viktiga är att det bygger på frivillighet och utvärderas kontinuerligt.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida