arbetsmiljö

Nu slipper akutpersonalen i Skövde jobba utomhus

Nu slipper akutpersonalen i Skövde jobba utomhus
Mycket har blivit bättre på akuten i Skövde sedan 6:6a-anmälan.

Efter många månader av covidvård i ett kallt läckande tält utanför akuten i Skövde fick personalen nog. En arbetsmiljöanmälan senare släpps både akutpersonal och covidpatienter in i värmen.

I höstas berättade Vårdfokus om arbetsmiljön på den överfulla akuten i Skövde, där personalen jobbade med covidpatienter i ett läckande tält utanför entrén. En sjuksköterska fick fungera som grindvakt och sortera covidmisstänkta patienter från andra utomhus. Vinterkylan kröp allt närmare och arbetsgivaren upplevdes inte ta till sig av skyddsombudens och verksamhetschefens oro. I september fick skyddsombuden nog och lämnade in en arbetsmiljöframställan, 6:6a, till arbetsgivaren.

Först då började det hända grejer. Intill receptionen byggdes en extra, liten tillbyggnad, som de kallar Appendix, för grindvakten. Efter att ha fått ökad förståelse för hur coronaviruset smittar beslutade ledningen att låta alla patienter vänta i samma väntrum. Alla hanteras som potentiellt covidsmittade och får munskydd utomhus och instruktioner om att hålla avstånd. Personer med till exempel kraftig hosta, och personer med nedsatt immunförsvar, släpps in andra vägar. Sittplatserna i väntrummet har glesats ut och separerats med plexiglasskärmar, så att varje person sitter som i ett bås.

– Det känns tryggare att patienterna är utspridda nu. Men sikten är sämre. Nyligen satte vi upp speglar för att få bättre överblick. En åtgärd har lett till en annan, säger Alfred Klingvall, som är ett av skyddsombuden som drivit frågan.

Tältet, som egentligen är till för att stå i ett dygn, har nu stått ett år. Men sedan några månader tillbaka används det enbart som ett extra väntrum vid behov, och inte längre som ett vårdutrymme.

– Vi ville inte ta ner det direkt när vi började med ett nytt arbetssätt. Vi ville se att det fungerade först. Men nu är tanken att det ska tas ner. Om inte tredje vågen ändrar på det, säger Alfred Klingvall.

Mer tid till vård tack vare covidstädare

Platsbristen är fortfarande ett problem på akuten. Det varierar och beror på belastningen på resten av sjukhuset. Liksom i höstas kommer akutpatienter som annars kunnat tas emot direkt på sin avdelning, till akuten först om de har förkylningssymtom. Till exempel svårt sjuka cancerpatienter med feber.

– Några dagar är det helt knökfullt och andra har vi vårdplatser. Det finns mer att göra på den punkten. Det är i alla fall bättre än vad det var i höstas, men än är det en bit kvar, säger Alfred Klingvall.

Väntetiderna är i stort sett desamma för patienterna, men flödet på akuten har blivit bättre på sistone. Numera slipper personalen städa rummen mellan varje patient. Istället ringer de in en städgrupp som gör jobbet. På så sätt sparar vårdpersonalen 15-20 minuter per covidpatient.

Fakta 6:6-anmälan

  • I arbetsmiljölagens paragraf 6:6a står det vad ett skyddsombud ska göra vid allvarliga arbetsmiljöproblem.
  • Först vänder sig skyddsombudet till arbetsgivaren med en skriftlig begäran om vilka problem som måste lösas.
  • Om arbetsgivarens svar med åtgärder inte anses tillräckligt kan skyddsombudet be Arbetsmiljöverket att fatta beslut om föreläggande eller förbud.

– Det har gjort en väldig skillnad. Vi har friställt tid att vårda, istället för att städa. Det har gjort jättemycket för arbetsmiljön och gett en helt annan tillgång på rum. Det svåra med covidvården är just hur det kan flöda. Man kan inte gå in och ut ur rummen som man gjorde innan, säger Alfred Klingvall.

Förändringarna har skett tack vare 6:6-anmälan, säger han.

– Arbetsgivaren lyssnade på våra åsikter innan också, men de hade inte redskapen att åtgärda problemen. En 6:6a innebär att man får göra förändringar utöver budget. Det är klart att det kostar att bygga till en del på ett sjukhus. Vi har inte fått allt det vi bad om från början i vår behovsanalys, men med facit i hand är vi nöjda, säger Alfred Klingvall.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida