Nu sticker det till i vården

Nu sticker det till i vården
Illustration: Istockphoto

”En explosion i svenskt arbetsliv” kallar ?Vård­förbundets ordförande uppropen för. Nu bryter ?vårdpersonalen tystnaden som gör att trakasserierna ?på deras arbetsplatser kan fortsätta.

9 januari 2018

Hösten 2017 var den höst då kvinnorna sa ifrån. I uppropet #nustickerdettill berättar Vårdförbundets medlemsgrupper om utsattheten på deras arbetsplatser.

?”Jag tror minsann att syster skulle behöva lite knulla.” Skratt och tystnad.?

Sineva Ribeiro är sjuksköterska, ordförande för Vårdförbundet och själv arbetsgivare. ?Hon reagerar starkt på berättelserna och på medlemsgruppernas utsatthet, som är större än vad många trott. De möter patienter — själva utsatta, ibland labila — och arbetar i strikt hierarkiska organisationer där de flesta höga chefer är män. Och ?där det råder en tystnadskultur.

?— Som fackförbund har vi ansvar för att bryta tystnadskulturen. Den som känner sig utsatt ska kunna gå till skyddsombudet på arbetsplatsen för att få stöd. Vi ska kräva att arbetsplatsens värdegrund — hur man bemöter varandra — diskuteras på arbetsplatsträffarna, säger Sineva Ribeiro.??

Vårdförbundet har inte haft många ärenden som rör sexuella trakasserier. Tystnadskulturen igen, tror Sineva Ribeiro. Kanske finns en rädsla hos de fackligt förtroendevalda också. Det är svårt att hantera att en kollega kränker en annan. Det finns en avsiktsförklaring mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och fackförbunden inom vård, skola och omsorg där det står att parterna ska agera för en god arbetsmiljö och ett friskt arbetsliv. Man ska vidta åtgärder.

?Men i avsiktsförklaringen har jämställdheten glömts bort och det vill Sineva Ribeiro ändra på. Det har hon sagt till socialminister Annika Strandhäll också. Ökad jämställdhet skulle få stopp på grabbigheten i arbetslivet. Det borde parterna ta ansvar för.??

Vårdförbundets ordförande vill se en noll­tolerans mot allt vad trakasserier heter.?

— Vi fackliga ska kunna hantera det här. Om det inte finns handlingsplaner på arbetsplatserna måste vi kräva det. Den som är utsatt ska kunna komma till oss och vi ska lyssna och veta vad som ska göras om en kollega eller en chef trakasserar.??

Sineva Ribeiro kallar det som nu händer på svensk arbetsmarknad för en explosion, som saknar motstycke på andra håll i världen. Och det är ingen slump att det sker här, säger hon.

?— Svenska kvinnor yrkesarbetar mer än andra. Vi finns på arbetsplatserna och det gör vår utsatthet större. Sexuella trakasserier är inte nytt, men tidigare har kvinnor sagt till sig själva ”det var mitt eget fel”. Nu inser vi att det inte är så.

?Sjuksköterska, facklig ordförande och arbets­givare. Sineva Ribeiro vet vilka verktyg som behövs för att hantera trakasserier och kränkningar: handlingsplaner, samtalsstöd och, kanske framför allt, mod.?

— Det krävs både mod och kunskap om hur man hanterar människor i kris. Den som är utsatt kanske inte vill prata om det. Förövaren kanske inte förstår vad han har gjort. Som chef måste du utgå från den som känner sig kränkt – det är den personens känslor som avgör hur du ska agera.

 

Läs mer:
www.vardforbundet.se
Sök: sexuella trakasserier

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida