Nu utreds företagshälsovården på nytt

Regeringen har tillsatt ännu en utredning om företagshälsovården. De som har utrett den tidigare undrar varför.

22 september 2003

Det är chefsjuristen på Medlingsinstitutet, Kurt Eriksson, som bland annat ska se över utbildningarna inom företagshälsovård, arbetsgivares skyldighet att anlita företagshälsovård, kvalitetssäkring samt samverkan mellan företagshälsovård, primärvård och försäkringskassa.

Enligt direktiven ska slutbetänkandet lämnas till arbetslivsminister Hans Karlsson i juli 2004. Ett delbetänkande som handlar om utbildningarna ska vara klart redan i januari 2004.

Det är inte första gången företagshälsovården utreds. Jan Rydh utredde ohälsan i arbetslivet för ett par år sedan och föreslog att arbetsgivare ska bli skyldiga att koppla in företagshälsovården vid långa sjukskrivningsfall. Strax efter, i december 2001, lämnade Statskontoret sin utredning av företagshälsovårdens framtid till näringsdepartementet.

? Vi utredde utbildningsfrågan, men var inte överens med Arbetslivsinstitutet om vem som ska vara huvudman för utbildningen och kom därför inte ända fram när det gäller den delen, säger Bernt Emanuelsson, avdelningsdirektör på Statskontoret.

Statskontoret ansåg att det borde vara en universitetsutbildning. Den åsikten delades inte av Arbetslivsinstitutet, som i dag har regeringens uppdrag att vara huvudman för utbildningen.

Bernt Emanuelsson förstår att regeringen vill se över den frågan igen, men är något förvånad över att ingenting har hänt med de övriga förslagen. De höga sjukskrivningstalen till trots.

? Vi lyfte fram hur företagshälsovården skulle samarbeta med primärvården och hur den skulle samverka med arbetsgivare, försäkringskassa och arbetsförmedling för att få i gång rehabiliteringen. Man kan fråga sig varför ingenting har hänt sedan dess.

”Vi behöver besked” 

Samma fråga ställer sig verkställande direktören för föreningen svensk företagshälsovård, Lars Bohlin.

? Jag förstår inte varför det här måste utredas mer, säger han.

Han understryker vikten av att underhålla den kunskap som personal inom företagshälsovården har: Kunskapen om arbetsmiljöns inverkan på vår hälsa.

? Vi är det enda land i Europa som lever i en köp- och säljmarknad när det gäller företagshälsovården, påpekar han och understryker att för att kunna rekrytera kompetent personal krävs besked från regeringen om vilka förutsättningar som ska gälla.

Utbildningen inom företagshälsovård har ökat de senaste åren, men några besked om vad som kommer att gälla framöver finns inte.

Lars Bohlin konstaterar också att efterfrågan på företagshälsovårdens tjänster har ökat, men frågar sig om den ökar där det behövs mest. Så länge inte arbetsgivare måste koppla in företagshälsovården finns risken att de som verkligen borde göra det låter bli.

Den nya utredaren, Kurt Eriksson, säger att han kommer att hämta ledning i de utredningar som redan gjorts.

? Det är dumt att uppfinna hjulet flera gånger.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida