Ny analysmetod kan ersätta Pap-smear

Vid cytologiska laboratoriet på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg hittar cytodiagnostikerna 40 procent fler cellförändringar med en ny vätskebaserad analysmetod, jämfört med den traditionella Pap-smear-metoden.

1 december 2003

4000 kvinnor samt en lika stor kontrollgrupp, som får sina prover tagna med Pap-smear, ska delta i en studie på den amerikanska cellprovtagningsmetoden Thinprep. Senare i höst inleds en studie av samma omfattning vid cytologlaboratoriet på Huddinge universitetssjukhus utanför Stockholm. Resultaten från de båda studierna ska senare läggas samman.

I Göteborg har hittills 3300 prover tagits med Thinprep. När 2200 prover hade tagits gjordes en delanalys.

Missar färre fall
– Vi hittade ungefär 40 procent fler cellförändringar med Thinprep jämfört med Pap-smear. Cellförändringarna var ganska jämt fördelade mellan CIN 1-3, säger Walter Ryd, docent i patologi och den som ansvarar för studien.

– Det innebär att vi hittar fler kvinnor i första vändan och att färre behöver gå på uppföljningskontroller på grund av osäkra Pap-smear-svar. Förhoppningvis fångar vi även upp dem som vi i dag missar med Pap-smear och som kanske annars hade utvecklat cervixcancer.

Vid Pap-smear görs ett utstryk av cellprovet på ett objektglas. Det är viktigt att den som tar provet verkligen kan sin sak. Om utstryket görs för tjockt blir det svårt att se cellmorfologin.

Objektglaset placeras därefter i en fixeringsvätska. Tiden mellan utstryket och placeringen i fixeringsvätskan har stor betydelse. Tar det för lång tid hinner cellerna torka vilket gör dem svåra att analysera.

Med Thinprep placeras cellprovet direkt i en burk med fixeringsvätska. I en maskin renas sedan provet från blod, slem och inflammatoriska celler innan epitelcellerna förs över till objektglas.

Lättare att se
– Cellmorfologin blir så mycket tydligare med Thinprep. Med Pap smear kan det ibland klumpa ihop sig så att det är svårt att se epitelcellerna tydligt, säger cytodiagnostikern Lisbeth Fridén, som tror att Thinprep kommer att ersätta Pap smear på cytologlabben.

En annan fördel är att resterande mängd av provet går att använda för andra analyser, bland annat testning av HPV.

Alla är dock inte lika begeistrade över den nya metoden. Varje analys kostar cirka 200 kronor, vilket är ungefär dubbelt så mycket som ett Pap smear. Med tanke på att det i Sverige tas cirka 800000 cytologprover om året blir det mycket dyrare än i dag.

– Min bedömning av litteraturen kring Thinprep är att resultaten är väldigt varierande. En del studier visar rejäla förbättringar medan andra inte visar på några mätbara förbättringar alls, säger professor Joakim Dillner vid kliniskt mikrobiologiska laboratoriet på universitetssjukhuset Mas i Malmö.

Resultaten står sig
Ett annat problem är att alla studier som hittills gjorts har bekostats av företaget bakom Thinprep. Walter Ryd tillstår att många laboratorier har fått företagsstöd vid den
initiala testningen, men säger att resultaten står
sig även sedan laboratorierna helt övergått till metoden.

Som exempel nämner han cytologlaboratoriet vid Odense universitetssjukhus i Danmark som analyserar prover från hela Fyn. I Skottland har man också gjort en stor oberoende analys av vätskebaserad cytologi och går nu över till denna analysmetod.

Även i England och Wales förordas att den nationella cellprovskontrollen ska ske med vätskebaserad cytologi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida