Ny analysmetod kan leda till snabbare infarktsvar

Ett forskarteam vid Klinisk kemi på Universitetssjukhuset Mas i Malmö har arbetat fram en analysmetod som kan göra det möjligt att på väsentligt kortare tid än i dag diagnostisera hjärtinfarkt och djup ventrombos.

10 juni 2002

– Självklart vet vi inte vilken klinisk betydelse metoden kan komma att få i framtiden. Men vi hoppas mycket på den, säger läkaren Karin Strandberg som nyligen fick ta emot Anna-Greta Crafoords pris för bästa doktorsavhandling 2001.

De proteiner som i dag används som markörer för att diagnostisera hjärtinfarkt är CKMB och troponin I. Proteinerna finns intracellulärt i hjärtmuskelcellerna. Först när dessa dör släpps proteinerna ut i cirkulationen. Det innebär att det tidigast sex timmar efter en infarkt går att påvisa förhöjningar av ckmb och troponin I. Proverna måste oftast upprepas efter ytterligare sex timmar.

Vid djup ventrombos mäts på vissa håll D-dimer. Det är en nedbrytningsprodukt av det fibrin som bildas när en blodpropp uppstår. D-dimer går snabbt att mäta men är ospecifikt. Hälften av alla friska individer har förhöjd D-dimer.

Karin Strandberg och hennes forskarkolleger har därför försökt hitta en analysmetod som i ett betydligt tidigare skede och med större precision kan bekräfta en misstänkt hjärtinfarkt eller ventrombos. Metoden går i korthet ut på att mäta koncentrationen av ett komplex bestående av aktivt protein C (APC) och dess hämmare (PCI) – APC-PCI komplex.

Protein C är ett antikoagulerande protein som aktiveras av trombin i koagulationssystemet när en propp bildas.

Det finns i dag inga bra metoder för att enbart mäta hur mycket aktivt protein C som bildas. I stället mäts APC-PCI komplex, vilket inte är nytt i sig. Men de metoder som hittills har funnits för att mäta detta komplex har varit tidskrävande och inte tillräckligt känsliga för att detektera de låga nivåer som cirkulerar i blodbanan.

Snabb analys
Genom att använda sig av monoklonala antikroppar och den immunfluorometiska metodiken Delfia har Karin Strandberg och hennes kolleger lyckats ta fram en metod som gör det möjligt att snabbt och med stor precision analysera förekomsten av APC-PCI komplex i blodet. Högre koncentrationer av icke komplexbundet PCI stör inte analysen.

– Än så länge använder vi metoden som en ren forskningsanalys. Men det går relativt enkelt att anpassa den till de robotar som finns på de flesta sjukhuslaboratorier i dag. När vi är klara med våra kliniska studier hoppas vi att något företag ska bli intresserat av att ta fram ett kit för metoden, säger Karin Strandberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida