Ny analysmetod skonsammare för hjärtpatienter

Genom att använda sig av ny ultraljudsteknik i kombination med en ny typ av kontrastmedel går det att undvika de risker och obehagliga biverkningar som uppstår med traditionella metoder för diagnostisering av syrebrist i hjärtmuskeln.

4 oktober 2006

Det framgår av en ny avhandling som skrivits av biomedicinska analytikern Petri Gudmundsson vid kardiologiska klinikens eko-laboratorium vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

För att kunna ge rätt behandling vid kärlkramp och andra tillstånd av syrebrist i hjärtat måste patienten oftast genomgå någon typ av belastningstest, exempelvis arbets-EKG, isotopundersökning med SPECT (single-photon emission computed tomography) eller stress-ekokardiografi.

För att belasta hjärtat får patienten antingen cykla på en så kallad ergometercykel eller inta ett läkemedel som belastar hjärtat på ungefär samma sätt som fysisk ansträngning.

Problemet hittills har varit att det vid SPECT används radioaktiva ämnen samt att det läkemedel som vanligen använts för att ersätta den fysiska belastningen, dobutamin, i regel upplevs som mycket obehagligt av patienten.

Nytt kontrastmedel

För några år sedan lanserades en ny typ av ultraljudskontrastmedel som gjorde det möjligt att studera genomblödningen i hjärtmuskeln vid stress-ekokardiografi under påverkan av det betydligt lindrigare provokationsläkemedlet adenosin. Kombinationen förkortas ASE (adenosin-stress-ekokardiografi).

Petri Gudmundsson har på patienter med känd eller misstänkt stabil kranskärlssjukdom jämfört det diagnostiska värdet av SPECT med en ny metod som går ut på att kombinera ASE med den nya ultraljudstekniken realtidsperfusion, RTP.

Vid en visuell tolkning av de bilder som genererades från kombinationsmetoden RTP-ASE visade den sig ge likvärdiga resultat jämfört med SPECT. Däremot uppnåddes inte lika goda resultat när han lät ett dataprogram göra en kvantitativ analys av de bilder som genererades från RTP-ASE-undersökningen.

– Men det är bara en tidsfråga innan vi har den teknik som behövs för att kunna få lika pålitliga resultat och kan börja använda även kvantitativa metoder kliniskt, säger Petri Gudmundsson.

Många fördelar

Ultraljudsmetoden RTP-ASE har flera fördelar. Jämfört med SPECT är den mer tillgänglig samtidigt som patienten slipper att utsättas för radioaktiv strålning, den är snabbare och mindre obehaglig än stress-ekokardiografi som görs med hjälp av dobutamin och atropin och den är mer noggrann än arbets-EKG.

Petri Gudmundsson disputerar den 21 oktober.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida