Ny anmälan om vållande till annans död

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har beslutat att göra en åtalsanmälan mot en läkare på Stora Sköndals sjukhus i Stockholm. Läkaren satte ut läkemedlet Levaxin för en äldre multisjuk patient som avled åtta månader senare.

3 juli 2006

 Det här är en ny trend och helt i linje med ett uttalande från ordföranden i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som i våras sa att myndigheten ska börja göra åtalsanmälningar, säger Carita Fallström, förbundsjurist på Vårdförbundet.

Olycklig utveckling

Hon anser att det är en olycklig utveckling och en följd av det så kallade Kalmarfallet, då en sjuksköterska åtalades och fälldes för vållande till annans död. Efter det uttalade sig åklagare om att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd borde se över vilka kriterier myndigheten använder i de fall den beslutar att göra eller inte göra en åtalsanmälan.

? Vårdförbundet anser inte att den här typen av misstag ska prövas i domstol. Jag tror också att det i detta fall kan vara svårt för åklagaren att styrka att läkaren gjort sig skyldig till vållande till annans död. Det kan finnas fler förklaringar till den tragiska utgången än utsättandet av medicineringen. Det är osäkert om det finns det orsakssamband som krävs för en fällande dom, säger Carita Fallström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida