Ny biobank

5 mars 2014

I vår startar ett jätteprojekt för att hitta orsaken till hjärt-kärlsjukdomar. 30 000 slumpvis utvalda kvinnor och män i åldern 50-64 år kommer att kallas till undersökning av hjärta, kärl och lungor. Prover med blod, urin och avföring ska frysas och förvaras i en biobank som byggs upp i Lund. Insamlandet tar tre år, sedan ska proverna analyseras. Tanken är att proverna ska kunna användas för forskning i flera decennier.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida