Ny chief nurse och ny överdirektör

Ann Gardulf har utsetts till ny chief nurse på Socialstyrelsen och Bo Lindblom blir t f överdirektör.

Sveriges nya chief nurse Ann Gardulf tillträder den 1 april. Hennes tjänst är tills vidare på 25 procent och hon ska huvudsakligen arbeta med internationella vårdfrågor, till exempel det som rör världshälsoorganisationen WHO.

– Självklart är jag mycket glad över det här, säger hon till Vårdfacket.

Hon befinner sig just nu i Madrid på ett chief nurse-möte.

– De tyckte på Socialstyrelsen att det var så viktigt att de ville att jag skulle åka trots att jag formellt inte tillträder förrän den 1 april, berättar hon. 

Motiveringen till att hon fått tjänsten är hennes forskningskompetens, hennes erfarenhet av  vårdutvecklingsarbete och att hon är respekterad i breda läger.

Ann Gardulf är sjuksköterska, medicine doktor och klinisk lektor. Hon har också fungerat som vårdutvecklingschef på Huddinge universitetssjukhus.

Socialstyrelsens nuvarande chief nurse Ann Bonnair kommer att finnas kvar på Socialstyrelsen och arbeta med olika utredningsfrågor.

Ny överdirektör i början av april blir Bo Lindblom. Han ersätter Nina Rehnqvist som blivit direktör för SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Bo Lindblom är i dag chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen. Hans ersättare blir Gunilla Backlund.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida