Ny diskussion om tjänsterna inom EU

Diskussionen om EU:s tjänstedirektiv går vidare. I dag presenterar EU-kommissionen sitt nya förslag för EU-parlamentet i Strasbourg.

4 april 2006

Hur förslaget ser ut är ännu inte känt. Något skriftligt dokument har inte lämnats ut, utan det blir en muntlig presentation i parlamentets stora sessionssal i Strasbourg.

Men enligt uppgift kommer förslaget i huvudsak att sammanfalla med det beslut som parlamentet tog i februari. Eller som en källa säger till Vårdfacket: ”Det vore konstigt annars, eftersom EUs ministerråd nyligen tog upp frågan och i huvudsak är överens med parlamentet”.

Hälso- och sjukvården undantagen

Det beslut som parlamentert fattade (med röstsiffrorna 394-215) i februari innebar bland annat:

  • Hälso- och sjukvården undantas från tjänstedirektivet.
  • Den ursprungslandsprincip som kommissionen föreslagit togs bort. Ursprungslandsprincipen innebär att om till exempel ett företag i Polen vill utföra tjänster i i Sverige så skulle de regler om bland annat lön och arbetsvillkor som finns i Polen gälla. I och med att ursprungslandsprincipen togs bort måste företaget följa reglerna i det land tjänsterna utförs, i det här exemplet alltså Sverige.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida