Ny entreprenör säger upp personal

Om en kommun inte ställer krav på att en entreprenör ska ta över personalen kan det bli problem. Det visar ett exempel från Helsingborg.

10 november 1997

Under senare år har det blivit vanligt att kommuner lägger ut verksamhet på entreprenad. Privata företag får en viss summa pengar för att sköta busslinjer, vårdhem och mycket annat. I början kunde priserna pressas eftersom entreprenörerna bland annat kunde driva verksamheten med färre anställda – de tog inte över all tidigare personal.

Men genom Sveriges anpassning till EU förändrades situationen. Det finns nämligen ett EU-direktiv om företagsöverlåtelser som säger att man vid ett övertagande måste behålla all personal under ett år och att personalen då också ska få behålla sin lön och övriga arbetsförmåner.

Trots EU-direktivet kan det bli problem. Det visar vad som hänt i Helsingborg. Under några år har vårdhemmet Kungshult med cirka 250 anställda – varav drygt 20 medlemmar i Vårdförbundet SHSTF – drivits av företaget Helsingborgs Samhällsservice. Vid en ny upphandling i år vanns entreprenaden av det internationella danska företaget ISS Care Service. ISS-anbudet var drygt 15 miljoner billigare än den summa Helsingborgs Samhällsservice fått tidigare.

”EU-direktivet gäller inte”
Då blev det problem. ISS hävdade nämligen att det inte var någon företagsöverlåtelse eftersom man inte tog över något från Helsingborgs Samhällsservice utan fick entreprenaden från Helsingborgs stad. Därför behövde man inte ta över all personal, menade ISS. I stället tänkte företaget säga upp alla och sedan nyanställa, det vill säga handplocka dem som man ansåg behövdes för att driva verksamheten. Bolaget påpekade också att Helsingborgs stad inte krävt att man skulle ta över alla anställda.

Trots krav från de fackliga organisationerna hade Helsingborgs stad inte brytt sig om att sätta in det kravet i avtalet, med motiveringen att det var självklart med tanke på EU-direktivet om företagsöverlåtelser.

– Vi hävdade dock i diskussionerna med ISS att det är en företagsöverlåtelse. Innehållet i avtalet med Helsingborgs Samhällsservice och ISS är i stort sett identiskt; samma antal och samma typ av patienter, samma lokaler och samma inriktning på verksamheten, säger Carl Falck, förbundsjurist på Vårdförbundet SHSTFs centrala kansli.

ISS har nu fått mer pengar från Helsingborgs stad för att ta över all verksamhet, även personalen, redan under hösten i stället för vid årsskiftet som sas från början. ISS vill dock fortfarande säga upp en stor del av de anställda, varav en femtedel av Vårdförbundet SHSTFs medlemmar. I de lokala förhandlingarna om turordningen i början av hösten hävdade företaget åter att det inte var någon företagsöverlåtelse och att EU-direktivet därmed inte gäller.

– Vi upprepade i den lokala förhandlingen vår inställning, att det är en företagsöverlåtelse, men ISS accepterade inte detta så förhandlingen slutade i oenighet, berättar Jan-Anders Nilsson, lokal ombudsman för Vårdförbundet SHSTF i Skåne.

– Vi har nu begärt en central förhandling, säger han.

Oavsett hur det går i slutänden visar turerna kring Kungshult vilka problem som kan dyka upp i samband med byte av entreprenörer. De anställda utsätts för en stor psykisk press. Gäller EU-direktivet eller inte? Får vi behålla jobbet eller tvingas vi bli arbetslösa?

– Det är ett tydligt exempel på att det lokala facket måste ställa bestämda krav på att arbetsgivaren i förutsättningarna skriver in att entreprenören måste ta över befintlig personal, säger Carl Falck.

Solna sade upp kontraktet
ISS Care fick ögonen på sig i mitten av oktober, efter ett larm om förhållandena på det av företaget drivna vårdhemmet Polhemsgården i Solna. Sedan personal bland annat berättat om liggsår och kallbrand som resultat av personalbrist, erkände ISS Care i ett pressmeddelande att man underskattat behovet av personal. Solna kommun sade sedan omedelbart upp kontraktet med företaget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida