Ledarskap

Ny forskning: Stöd från chefer minskar etisk stress

Ny forskning: Stöd från chefer minskar etisk stress
Marianne Törner, forskare i arbetsmedicin, har lett det omfattande forskningsprojektet om sjuksköterskors arbetsmiljö. I boken "Hälsobringande sjukvård" står resultaten samlade. Foto: Karin Allander

Sjuksköterskor känner sig mindre stressade om de får rätt stöd i organisationen. Närvarande chefer och stöttande kolleger spelar stor roll, visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

Hög personalomsättning, problematisk arbetsbelastning och etisk stress. Så ser vardagen ut för många sjuksköterskor. Den etiska stressen, som orsakas av att behöva agera i konflikt med sina värderingar, kan bli en allvarlig hälsorisk på sikt.

– Sjuksköterskorna är värst drabbade av de värdeladdade, etiska konflikterna av alla vårdyrken. Den etiska stressen har sedan kopplingar till personalomsättning och även till sänkt vårdkvalitet, säger Marianne Törner, forskare i arbetsmedicin vid Göteborgs universitet.

Marianne Törner har lett ett omfattande forskningsprojekt om hur den etiska stressen kan minska bland sjuksköterskor. Resultaten visar att sjuksköterskorna mår bättre och blir mindre benägna att byta arbetsplats, om de får bra stöd och blir sedda.

– Det handlar om djupa, fundamentala mänskliga behov. Att organisationen bryr sig om ens välbefinnande och uppskattar ens bidrag. Då får man självförtroende, självtillit och ”empowerment” och kan använda hela sin kompetens för att fatta rätt beslut, säger Marianne Törner.

Närvarande chefer var centrala för att ge stödet. Sjuksköterskor vill gärna ha en vårdenhetschef som ser och försöker möta deras individuella behov. De förstår att det inte går att trolla, men uppskattar om det finns en ambition från organisationens sida att vilja lösa problem, förklarar Marianne Törner.

– Det kan handla om väldigt enkla saker som att bli hälsad på, eller få en grundläggande respekt för sin kompetens och sina kompetensgränser. Att inte flyttas runt i organisationen som en kugge i maskineriet, säger Marianne Törner.

Sjuksköterskor vill utvecklas och stärkas i sin kompetens också, visar studien. För att kunna uppnå en arbetsmiljö med närvarande chefer, behöver även chefernas förutsättningar ses över. Första linjens chefer hade ibland stora personalgrupper under sig.

Om forskningsprojektet

  • Forskningsprojektet ”Bättre psykisk personalhälsa, patientsäkerhet och effektivitet i vården och mindre personalomsättning bland sjuksköterskor” pågick 2018-2021 och finansierades av Afa.
  • Projektet resulterade i boken: ”Hälsobringande sjukvård”
  • Studien genomfördes i två regioner med sammanlagt sju sjukhus.
  • Över 1700 sjuksköterskor och vårdenhetschefer deltog i enkätstudie. Ett tjugotal sjuksköterskor och lika många vårdenhetschefer intervjuades. Även gruppintervjuer genomfördes.
  • Perspektivet för studien var ”salutogent”, vilket innebär ett fokus på främjande faktorer, alltså vad personalen upplevde som positivt och hjälpsamt för att klara av vardagens utmaningar.

  • Forskargruppen bestod av forskare inom bland annat psykologi, medicin och företagsekonomi från Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Hälsohögskolan i Jönköping.

 

– Det är inte lätt med ett individbaserat ledarskap när man är chef över 80 personer. Men vissa chefer använde sig av en speciell ”tentakel” i organisationen, ofta ett arbetsmiljöombud eller skyddsombud. På det sättet kom de lite närmare det som hände på golvet.

Vårdenhetschefer behöver mer utbildning i personallagstiftning och administrativa system innan de tillträder som chefer. Då skulle de inte behöva lägga så mycket tid på grundläggande kunskapsinhämtning och kunde vara mer tillgängliga, enligt Marianne Törner.

I det organisatoriska stödet ingår även att få rätt lön för sin kompetens, och att det finns en bra struktur i organisationen. Studien visade att även arbetsgruppen spelade stor roll för känslan av stöd.

– Kollegorna är viktiga, både ur professionell och social synpunkt. Så det är viktigt för chefer att stödja att samspelet kan fungera.

Sjuksköterskorna uttryckte även behovet av högsta ledningens stöd, men visste inte alltid vilka dessa var. Budskapet från studien är därför solklart till vårdcheferna, enligt Marianne Törner.

– De behöver bli mer synliga i organisationen. Enhetscheferna behöver i sin tur bra stöd från sina chefer och från HR. De behöver också stöttning från sina chefskollegor.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida