Ny gen kan påverka uppkomsten av Alzheimer

Ny forskning visar att personer med Alzheimers sjukdom har lägre nivåer i hjärnan av en viss gen.

21 oktober 2005

Lina Emilsson arbetar som biomedicinsk analytiker och forskare vid evolutionsbiologiskt centrum vid universitetet i Uppsala.

Genom att studera hjärnvävnad från döda människor med Alzheimers och jämföra med hjärnvävnad från friska avlidna har hon funnit att Alzheimerpatienternas hjärnor innehåller betydligt lägre nivåer av genen RGS4. Resultaten presenterar hon i en ny doktorsavhandling.

I experiment har hon också visat att genen tycks vara inblandad i den process som leder fram till bildandet av senila plack.

De senila plack som finns i hjärnan hos en dement person innehåller beta-amyloid. Det antas att amyloidet bildas på grund av en felaktig klyvning av proteinet APP.

När Lina Emilsson tillförde genen RGS4 i cellinjer av neuroblastom förändrades klyvningen av APP i en av cellinjerna.

Flera experiment måste göras för att konfirmera resultaten. Och vad som händer om man i stället minskar gennivåerna forskar hon på just nu.

– Eftersom försöken är gjorda på cellinjer går det inte att studera själva plackbildningen. Det kan vi bara göra om vi går vidare med studier på försöksdjur, säger Lina Emilsson.

– Men jag hoppas att mina fynd kan vara en pusselbit i vår strävan att få fram en effektiv behandling mot Alzheimers.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida