Ny guide ska hjälpa inför jobb utomlands

Nu ska det bli lättare för sjuksköterskor som vill jobba utomlands att i förhand skaffa sig information. ICN har öppnat en webbplats med uppgifter om bland annat löner och arbetsförhållanden i olika länder.

5 augusti 2005

Internetguiden håller nu på att byggas upp och har fått namnet International centre on nurse migration. Initiativet till webbplatsen togs av icn, den internationella sjuksköterskeorganisationen, tillsammans med nonprofit-orga-
nisationen cgfns, Commission of graduates of foreign nursing schools som testar och godkänner utländska sjuksköterskor som vill arbeta i usa.
International centre on nurse migration vill få en nyckelroll när det gäller att etablera och utveckla såväl globala som nationella riktlinjer för sjuksköterskors flyttande över gränser. I första hand för att utveckla patientsäkerheten, men också för att sjuksköterskorna ska få det så bra som möjligt i det nya landet. Bland annat kommer det att finnas en lista med frågor som varje sjuksköterska bör ställa sig innan hon tar steget att jobba utomlands.

? Den vanligaste informationskällan för sjuksköterskor som flyttar till ett annat land är i dag olika rekryteringsfirmor, och de ger ofta en felaktig bild av hur verkligheten kommer att te sig, säger cgfns:s kanslichef Barbara Nichols.
Hon hoppas att det nya centrumet ska kunna förhindra en del av den diskriminering som inte minst sjuksköterskor från Afrika och Asien ofta utsätts för när de arbetar inom hälso- och sjukvården i västvärlden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida