Ny IBL-ordförande

14 maj 2019

Nyligen valdes Maysae Quttineh vid mikrobiologen i Jönköping till ny ordförande i biomedicinska analytikernas yrkesorganisation IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap. Hon tog över efter Agneta Colliander som lett organisationen de senaste fem åren men nu har gått i pension.

Maysae Quttineh har länge engagerat sig för att inte bara synliggöra laboratoriemedarbetarnas kompetens och erfarenheter för andra professioner i vården, utan också för att deras kunskaper och erfarenheter ska användas så att det kommer patienterna till godo.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida