Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterskor

Helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska genomsyra sjuksköterskans kompetensområden. Det skriver Socialstyrelsen i den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska.

25 februari 2005

Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen. Områdena beskrivs utförligare i en rad kompetensområden, som exempelvis omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap samt bemötande, information och undervisning.

Dessa kompetensområden konkretiseras ytterligare med delkompetenser, bland annat att ta tillvara det friska hos patienten och att organisera och delta i teamarbete kring patienten. Alla arbetsområden ska genomsyras av helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt, poängterar Socialstyrelsen.

Viktigt med introduktion i yrket

Den nya kompetensbeskrivningen uttrycker Socialstyrelsens rekommendationer om den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt. Men styrelsen betonar samtidigt att den nyutexaminerade och nyanställda sjuksköterskan måste få en god introduktion och att hon måste få utrymme att öva upp sin yrkesskicklighet innan hon utför de mest krävande arbetsuppgifterna.

Kompetensbeskrivningen har utarbetats av Socialstyrelsen. Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med andra förbund ingått i en referensgrupp.

Kompetensbeskrivningen, som ersätter allmänna råd (SOSFS 1995:5), finns på Socialstyrelsens webbplats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida