Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterskor

11 april 2005

Helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska genomsyra sjuksköterskans kompetensområden. Det skriver Socialstyrelsen i den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska.

Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen. Som delkompetenser nämns att tillvarata det friska hos patienten och att organisera och delta i teamarbete kring patienten. I en referensgrupp har Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening ingått.

Kompetensbeskrivningen, som ersätter allmänna råd (SOSFS 1995:5), finns på www.socialstyrelsen.se.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida