Ny kunskap om hur virus bildas

7 januari 2002

I en lånad »ytterrock« skapad av värdcellens cellmembran färdas viruspartiklar till nästa cell som ska infekteras. Virus kan inte själva kopiera gener eller tillverka proteiner utan är beroende av en värdcell som kan göra detta åt dem. I en avhandling från Karolinska institutet redovisas ny kunskap om hur viruspartiklar bildas och hur samverkan sker med värdcellen när »ytterrocken« skapas. Dessa resultat kommer att underlätta utvecklandet av nya mediciner mot virusburna sjukdomar och öka möjligheten att bota sjukdomar med hjälp av virus. 

Avhandlingen heter Envelopment of retroviruses and vaccinia virus och är skriven av Kristina Wallengren som är cellulär virolog vid Karolinska institutet i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida