Ny lag om forskning på människor

12 januari 2004

Den 1 januari 2004 träder Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor i kraft. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och människovärdet vid forskning. Lagen och förordningarna finns att läsa på www.forskningsetikprovning.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida