Ny metod för tätning av uretra

Företaget Q-med i Uppsala har tagit fram ett specialdesignat hjälpmedel för periuretrala injektioner på kvinnor med ansträngningsinkontinens.

2 september 2002

Med hjälp av fyra sprutor injiceras en gel bestående av två olika polysackarider (dextran och en patenterad form av hyaluronsyra) in i urinrörets väggar. Gelen placeras mitt i urinröret, till skillnad från periuretrala injektioner med cystoskop som oftast läggs precis vid mynningen till blåsan. Avsikten med behandlingen är att föra urinrörets väggar närmare varandra så att urinröret tillsluts bättre.

Periuretrala injektioner har använts relativt kort tid och olika material har med varierande framgång testats. Bland annat polytetrafluoroethylene (PTFE), kollagen, silikon och kroppseget fett.

Vandrar i kroppen
Enligt SBUs (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport från 2000 Behandling av urininkontinens är erfarenheterna blandade. PTFE har till exempel visat sig kunna vandra från uretra till andra organ. I djurexperimentella studier har materialet påträffats i lymfkörtlar och lungor. Andra material med större molekyler har därför prövats. Bland annat Q-meds gel Zuidex som i en djurstudie inte visat några tecken på att migrera.

Tanken är att materialet ska stanna kvar i uretra och att en kroppsegen kollagenproduktion ska bidra till ett bestående resultat. Men ofta försvinner det injicerade materialet efter ett tag och injektionerna måste upprepas. Med så kallad gax-kollagen har rapporterats en botande effekt om knappt 50 procent. Effekten kan ökas med upprepade injektioner.

Om Zuidex har bättre effekt och/eller håller i sig längre återstår att visa. Men Q-meds produktchef, Matilda Jakobsson, tror att uppemot 65 procent av patienterna kan bli hjälpta.

Periuretrala injektioner har hittills främst utförts av urologer på specialistkliniker och under operationsliknande förhållanden.

? Med det nya verktyget är ingreppet så enkelt att utföra att även gynekologerna ute i öppenvården kan använda sig av metoden. Genom att injektionerna ges under lokalbedövning blir det enklare att prova metoden innan man eventuellt går vidare med en operation, säger Matilda Jakobsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida