Ny metod förenklar högersidig hjärtdiagnos

Biomedicinska analytikern Per Lindqvist har utvecklat ekokardiografiska metoder som ska göra det lättare för klinikerna att diagnostisera högersidig hjärtpåverkan.

Tidigare har funktionen i höger kammare inte ansetts lika viktig som i vänster. Högersidan har mer eller mindre betraktats som en passiv säck. I dag vet man bättre.

Hos hjärtsjuka med högersidig hjärtsvikt är prognosen betydligt sämre än när endast vänstra kammaren sviktar.

Trots detta har det hittills inte funnits några enkla sätt att kliniskt bedöma den högra hjärtfunktionen.

Metoden presenteras i en doktorsavhandling, Right heart function in health and disease. A doppler echocardiography and doppler tissue imaging study, som Per Lindqvist har lagt fram vid folkhälsa och klinisk medicin på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Med hjälp av ultraljud har han utvärderat hur signalen från vävnadsdopplern förändras med åldern och hur den påverkas vid olika systoliska och diastoliska tryck och vid olika typer av belastningar.

I avhandlingen finns bland annat ekokardiografiska referensvärden från 255 hjärtfriska män och kvinnor i åldrarna 20 till 90 år.

– Tanken är att avhandlingen ska kunna användas
som en handbok i klinisk praxis. Min förhoppning är att detta ska leda till att patienter med högersidig hjärtpåverkan får korrekt behandling i ett betydligt tidigare skede än i dag, säger Per Lindqvist.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida