Ny metod identifierar
svårtypade bakterier

10 juni 2003

Med tekniken pyrosekvensering går det
snabbt och förhållandevis billigt att typa ett stort antal bakterier som inte går att typa med traditionella metoder. Det visar en metodstudie gjord av biomedicinska analytikern Margaretha Olofsson vid
avdelningen för strategisk utveckling vid Laboratoriemedicin Östergötland.
Det vanliga hittills vid DNA-typning av mikroorganismer har varit att analysera hela 16S rRNA-genen, som finns hos alla bakterier. Med pyrosekvensering analyseras endast de fragment på genen som
varierar stort mellan olika arter. Genom
att jämföra de erhållna sekvenserna
mot officiella gendatabaser går det att automatiskt identifiera tusentals olika

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida