Ny modell för handledning

6 december 1999

JÄMTLAND. En ny modell för handledning av sjuksköterskestuderande håller på att ta form i Jämtland. Modellen är uppbyggd i tre nivåer: personliga handledare närmast de studerande, huvudhandledare som handleder både studerande och ska vara ett stöd för de personliga handledarna samt kliniska adjunkter som ska utgöra stöd för de personliga handledarna och huvudhandledarna. Två kliniska adjunkter har tillsatts, Gunilla Svärd som arbetar med primärvården och Karin Hallin som arbetar med den slutna vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida