Ny modell räddar sommaren

Ny modell räddar sommaren
Enhetscheferna Ingela Johansson och Elisabeth Fransson var inte oroliga inför sommaren.

Enhetscheferna på akutmottagningen vid Skaraborgs sjukhus kände ingen oro inför sommaren. Tack vare en ny arbetstidsmodell var de i princip full­bemannade.?

31 juli 2018

En arbetstidsmodell med goda möjligheter till återhämtning har räddat sommaren på akutmottagningen vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

?— Vi hade hög personalomsättning, men så införde vi modellen där sjuksköterskorna själva lägger sina scheman och där de som arbetar obekväm arbetstid får extra fridagar. Sedan dess har vi haft lätt att rekrytera, säger Ingela Johansson, en av de två enhetscheferna på akuten.

??Idén till arbetstidsmodellen föddes efter att de undersökt vad den höga personalomsättningen berodde på. Sjuksköterskor som slutade sa att de gjorde det på grund av krävande arbetstider och för mycket arbete på kvällar och nätter.?

Modellen infördes i augusti förra året, inom ramen för ett tvåårigt pilotprojekt. Det är en ekonomisk satsning från Västra Götalandsregionens sida eftersom. De fridagar som obekväm arbetstid under helgkvällar och nätter ger måste bemannas och de har fått tio nya heltidstjänster.?

— Vi har en kvotering som innebär att ju fler helgkvällar och nätter man arbetar desto fler fridagar får man. Det innebär att fler attraktiva dagspass finns att välja på, men också att vi behövde nya tjänster för att kunna bemanna dem, säger Ingela Johansson.?

Kostnaden hoppas man ska tjänas in på färre övertidstimmar, mindre sjukfrånvaro och att färre slutar. Arbetstidsmodellen innebär också att sjuksköterskorna nu arbetar två helger av fem i stället för varannan helg.??

— Känslan är att vi är på rätt väg. Modellen ger tid och kraft till en rikare fritid, så nu förväntar vi oss inte uppsägningar där man anger arbetstiderna som orsak.?

Nyrekryteringen inleddes förra sommaren och nu är alla tjänster besatta. En del äldre, som tidigare sagt upp sig, har kommit tillbaka. Enligt Ingela Johansson för att de har saknat pulsen på akutmottagningen och för att de nu ser en möjlighet att orka med både arbetet och övriga livet.??

Det är en stor akutmottagning och Ingela Johansson tillstår att även om de är fullbemannade har de en del vakanta arbetspass under semestermånaderna. Eftersom upplärningen av vikarier tar tid innebär det en del övertid och en del uppskjuten semester.?

— Det är i princip omöjligt att vara fullbemannad när hälften eller en tredjedel av arbetsstyrkan har semester. Men jag får ändå säga att det känns lugnt inför sommaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida